English

Back home!

Česky

Domů

CZECH & SLOVAK
Squares
SQUARE DANCE


Welcome to the Czech & Slovak Square Dance web-site!

The purpose of this site is to provide links to Square-Dance-related resources in the Czech & Slovak Republic and to other information of this kind. If you want to ask some question to express any comments, ideas or opinions, feel free to contact the webmaster.


Vítejte na serveru o českém a slovenském Square Dance!

Účelem těchto stránek je poskytovat odkazy na české a slovenské stránky související se Square Dance a další informace tohoto druhu. Chcete-li se na něco zeptat nebo vyjádřit své připomínky, návrhy či názory, obraťtte se na správce.


Poslední změna / Last updated: April 17, 2023