English

Back home!

Česky

Domů!

Elektronické konference

V současné době existují v našich zemích následující elektronické konference zabývající se Square Dance a souvisejícími záležitostmi:

square@square.cz
Obecné diskuse týkající se Square Dance, Round Dance a všeho kolem. Je velmi vhodné přihlásit se současně i do konference akce@square.cz.

akce@square.cz
Oznamování informací o tanečních akcích. Veškeré diskuse jsou přesměrovány do konference square@square.cz.

callers@square.cz
Diskuse callerské problematiky (konference je však otevřena i tanečníkům-necallerům).

Pro konference platí následující pravidla (či spíše doporučení):

  • Neposílejte jiné než textové přílohy, není-li to opravdu nutné. Obvykle lze informace zkopírovat do těla zprávy a tu poslat jako prostý text. Pokud přílohu poslat z nějakého důvodu musíte, mějte na paměti, že maximální velikost příspěvku, který konferencí může projít, je přibližně 300 kB. Lepším řešením je vystavit příslušný soubor na webu a do konference poslat odkaz.
  • Snažte se velikost svých jednotlivých příspěvků udržovat řádově na jednotkách kB - zejména se snažte citovat pouze ty části jiných příspěvků, na které přímo reagujete. Značná část účastníků konferencí čte poštu na mobilních telefonech a za stažená data platí - zbytečná data pro ně znamenají zbytečné výdaje.
  • Máte-li tu možnost, nastavte si v poštovním programu, aby poštu odesílal jen ve formátu "pouze text" (plain-text), nikoliv ve formátu HTML ani v obou zároveň.
  • Komunikujte jako civilizovaní lidé a nepoužívejte vulgární výrazy ani osobní invektivy.
  • Lidé se cíleně přihlašují do konferencí podle toho, jaké příspěvky chtějí přijímat. Je tedy naprosto zbytečné posílat totožné příspěvky do obou konferencí současně. Před odesláním příspěvku zkontrolujte, zda je jako cílová nastavena adresa konference, jejímuž zaměření obsah příspěvku odpovídá.
  • V případě problémů informujte správce konference zasláním zprávy na adresu doug@square.cz.

Dodržováním těchto pravidel ulehčíte život všem účastníkům konferencí.