Logo klubu  
H U K I L A U   S D C
Valašské Meziříčí

English

Square Dance je moderní formou country tanců. Z těchto tanců tančených na pevnou choreografii se postupně vyvinula moderní forma – Square Dance. Ten je tančen výhradně na nápovědu, kterou na pódiu vytváří caller. Tanečníci tuto choreografii předem neznají, reagují na pokyny callera vytvářejícího choreografii z tanečníkům známých figur.

Nevýhodou oproti klasickým country tancům s pevnou choreografií je delší doba nutná pro výuku, výhodou je naopak fakt, že si tanečníci můžou bez omezení zatancovat v kterémkoliv klubu zabývajícím se touto formou tancování jak v ČR, tak i v zahraničí. Důvodem je to, že oproti tancům s pevnou choreografií mohou tanečníci SD se znalostí i jen základních figur tancovat zajímavé choreografie kdykoliv a kdekoliv.