Doplňkový slovník pro callery i tanečníky

Každý z vás si už jistě všiml, že od mnoha callerů bývají z pódia slyšet i povely a výrazy, které nejsou v příručkách definovány. Rád bych se zde zmínil o těch, které mě napadly, tudíž tento přehled neberte jako vyčerpávající (předem se omlouvám, bude-li na vás působit příliš matematicky) ani jako dogma: i já se mohu mýlit (historie ukazuje, že se mi to stává poměrně často). Máte-li pocit, že jsem vynechal něco důležitého či někde hlásám nehorázné bludy, dejte mi, prosím, vědět, zkusím to nějak napravit.

Impuls k napsání tohoto článku mi dal Petr Čermák. Snad se callerům, kteří s angličtinou spíše válčí, bude slovníček alespoň trochu hodit ...

Základní pohyby

Nedávno jsem někde četl, že celý Square Dance je vlastně kombinací dvou druhů pohybu: otáčení se a procházení (i se zatáhnutím za nějakou ruku). Jak to říci anglicky?

Right/Left Pull-By
zatáhněte za pravou/levou ruku a projděte
Face Right/Left
otočte se o 1/4 doprava/doleva
Face In/Out
otočte se o 1/4 ke středu/od středu čtverylky
Face ...
otočte se o 1/4 k danému tanečníkovi (Face your Partner, Face the Caller)
Step Out/In
udělejte krok ven/dovnitř (Circle Right, Single File Promenade, Girls Step Out to Star Promenade)
Step Forward/Back
udělejte krok vpřed/vzad
Step Thru
udělejte krok z vlny (jde vlastně o basicovou figuru)

Pomocná slůvka

Pomocná slůvka umožňují označit tanečníky, kteří nepatří do žádné z následujících skupin, popřípadě tyto skupiny různě kombinovat, sjednocovat a pronikat (od slova průnik).

Boys, Men, Gents
pánové
Girls, Ladies
dámy
Leaders
ti, kdo ve své formaci nejsou otočeni k nikomu
Trailers
ti, kdo ve své formaci jsou k někomu otočeni
Centers
ti, kdo jsou uprostřed formace (většinou 4 tanečníci)
Very Centers
dva nejstředovější tanečníci celé čtverylky, lze-li je definovat (mají mezi sebou střed čtverylky)
Outsides
ti, kdo jsou vně středových tanečníků
Ends
koncoví tanečníci; dle mého názoru se Ends a Outsides liší: Ends se s Centers drží za ruce (Parallel Ocean Waves), Outsides se s Centers za ruce nedrží (Double Pass Thru Position)

Only ...
zdůraznění: figuru provádějí jen daní tanečníci (Only Boys U-Turn Back)
The same
zdůraznění: titíž, kdo prováděli předchozí figuru (Centers Pass Thru, the same Run ...)
The others
ti druzí - ti, kdo neprováděli předchozí figuru (Very Centers Trade, the others Circulate)
Those who ...
figuru provádějí ti, kdo splňují podmínku (Those who are facing out U-Turn Back - ti, kdo se dívají ven, provedou U-Turn Back)
Those who can (If you can) ...
zdůraznění: figuru provádějí jen ti, kdo mohou (Those who can California Twirl)

Ostatní povely

If you want to but you don't have to ...
chcete-li, ale nemusíte (If you want to but you don't have to Box the Gnat)

But ...
ale; použití jednak v basicovém Square Thru But ... - místo Pull-By za danou ruku provedete řečenou figuru (Square Thru But on the third hand Touch 1/4), jednak lze tímto způsobem povely dělit (Spin Chain and Exchange the Gears But stop in Column - Spin Chain and Exchange the Gears, ale zůstaňte stát v Column) či modifikovat (Linear Cycle But don't Peel Off - Linear Cycle, ale nedělejte Peel Off, popřípadě zvěrstva typu Spin Chain Thru But instead of last Cast Off 3/4 do Cut the Diamond - Spin Chain Thru, ale místo posledního Cast Off 3/4 udělejte Cut the Diamond)

Finish
dokončete (pokud jste použili Spin Chain and Exchange the Gears But stop in Column a dostali pak tanečníky opět do Column, může následovat dokončení - Finish the Spin Chain and Exchange the Gears)

On the Double Track
Tandem Dancers pracují jako Couple s tím, že jeden z tanečníků už má hotovou tu část figury, v níž se dostává před druhého tanečníka (z Double Pass Thru PositionOn the Double Track Flutterwheel tentýž efekt jako FlutterwheelFacing Lines - praví tanečníci si už jakoby popošli a stali se z nich Leaders); tento povel je součástí levelu Basic

First Go Left, Next Go Right
figura sice do této skupiny nepatří, je však také součástí Basicu a v příručkách se jaksi neobjevuje; přesnou definici neznám, ale figura se používá z Completed Double Pass Thru Position - první pár jde doleva, druhý doprava, vzniknou Facing Lines; analogicky First Go Right, Next Go Left

Na závěr přeji všem, kdo tato slovíčka budou užívat, hodně štěstí, spoustu nápadů a dobré tanečníky (raději s novými slovíčky obeznamte i je).

Tomáš "Doug" Machalík