Slovník pro tanečníky

Vzhledem k tomu, že jsem se setkala s nejednotností výkladu některých výrazů vyskytujících se na flyerech, rozhodla jsem se sestavit tento malý slovníček. Je určem tanečníkům, kteří chtějí jet někam tancovat a neradi by provedli nějakou hloupost (např. jet na akci, která svým zaměřením není určena pro ně, apod.). Na druhou stranu by mohl být užitečný i organizátorům akcí, aby mohli své flyery udělat tanečníkům co nejsrozumitelnější. Doufám, že pomůže i všem dalším potřebným. Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi pomohli s doladěním definic, případně navrhli další hesla. Pokud máte nějaké připomínky, chybějící hesla a podobně, ozvěte se mi, prosím, na adresu Helena Dušková, Lýskova 11, 635 00 Brno.

Helena Dušková


Afterparty
Volné veselení se, jídlo, pití, zpěv a další radosti po skončení oficiálního tanečního programu.

Badge klubový
Jmenovka tanečníka a označení jeho klubové příslušnosti. Je slušnost badge nosit, aby ostatní tanečníci věděli, s kým mají tu čest.

Badge "akční"
Vstup na taneční akci je většinou podmíněn koupí "akčního" badge (=vstupenky), který by měl být nošen viditelně, aby měli organizátoři přehled, jestli se jim po budově netoulají cizí individua.

Callers and cuers from the floor
Blok určený pro prezentaci callerů a cuerů, kteří se akce účastní jako řadoví tanečníci. Často příležitost pro začínající callery a cuery.

Convention
Každoroční jarní setkání tanečníků SD a RD, které pořádá callerská asociace a hostí je vždy jeden český nebo slovenský klub. Program zahrnuje několik levelů v několika tanečních halách. Na convention probíhá valná hromada callerské asociace.

CSCTA
CzechoSlovak Callers and Teachers Association sdružuje callery Square Dancingu, cuery Round Dancingu a učitele příbuzných tanečních forem z České a Slovenské republiky a zároveň podporuje Square Dancing, Round Dancing a podobné směry v obou republikách.

Easy Basic
Není nikde definován, ale dnes už je v našich krajích pevně zažitý a platný. Za Easy Basic se označuje prvních 28 figur Basicu, to jest podle dosavadního seznamu CALLERLABu vše po Dive Thru. (Pozor, už platí nový seznam figur!)

Elementary Basic
Pojem používaný u nás v souvislosti s Chisel Student Party. Není nikde definován. Co je do něj v daném roce zařazeno, je možno si přečíst na flyeru, bývá to prvních 22 až 23 figur dle seznamu CALLERLABu.

Farewell Dance
Krátký blok na rozloučenou, většinou se předvedou všichni účinkující, převažují singing cally.

Flyer
Pozvánka na taneční akci (v podstatě leták). Většinou obsahuje údaje o místě a době konání akce, podmínkách účasti (taneční, finanční, případně jiné) a další potřebné informace.

Friendship Book
Sešitek, který je k sehnání na Spring Jamboree a do kterého si tanečník nechá potvrdit návštěvu u "nedomovského" klubu. Členové klubů, které jsou v evropské klubové asociaci, mají možnost získat za určitý počet návštěv různé přívěsky na badge s motivem spojených rukou - symbolem přátelství.

Graduace
Oficiální prohlášení, že tanečník zvládá figury daného levelu a zároveň pochopil a přijal základní pravidla chování tanečníků SD.

Grand March
Zahájení sobotního večera. Je to velmi slavnostní chvilka a každý pořádný tanečník přijde oblečen opravdu předpisově a hlavně včas.

Jamboree
Velké setkání tanečníků pořádané evropskou klubovou asociací a evropskou callerskou asociací 4× do roka.

MC
Master of Ceremony - osoba, která se stará o koordinaci celého průběhu programu.

Nalejvárna
VÝUKOVÁ akce, kde se od tanečníka očekává pouze dobrá znalost všech figur předcházejících figurám vyučovaným.

Nemilosrdný level
S tímto pojmem se setkáme především v souvislosti s Crazy Specialem a Podkérkonošským Specialem. Je to blok s výrazně zvýšenou náročností. Callerovi bude úplně jedno, že to celý sál nezvládá a stojí, prostě calleruje to, co chce. Podmínkou samozřejmě je, že to je legální a lze to zatancovat. To, že tanečníci nevědí jak, je jejich chyba. Určeno pro VELMI ZKUŠENÉ tanečníky.

Open Air
Tancování na otevřeném prostranství, většinou určeno pro oko kolemjdoucích a spojeno s vysvětlením veřejnosti, co že se to tu děje a co to SD (RD) vlastně je. Výborná příležitost, jak prezentovat své sponzory a získávat další ovečky do přípravky.

RD on requests
RD tipy podle přání tanečníků.

Shingle (též dangle)
Přívěšky k badge, které může tanečník získat při tancování na klubovém večeru jakéhokoli "nedomovského" klubu.

Singing calls
Je-li takto označen blok programu, budou tam jen singing cally.

Special
PLNĚ TANEČNÍ akce, předpokládá se plná znalost daného levelu.

Student
Osoba, která se učí některý level. Termín se váže k danému levelu (tedy student Basicu, Plusu, ...). Student by měl mít na badgi označení student. (U nás je to zvykem pouze u studentů Basicu.) To částečně omlouvá jeho chyby na studovaném levelu. Tanečník přestává být studentem v okamžiku graduace.

Student Party
Taneční akce pro studenty, kde se (není-li výslovně uvedeno jinak) od tanečníka očekává seznámení se se všemi figurami procvičovaného levelu, ne však jejich dokonalé zvládnutí ze všech pozic.

Welcome SD (RD)
Uvítací singing-cally, případně jednoduchý RD tip, kterými se otevírá akce.

Workshop
Taneční blok s úzkým zaměřením na nějaké téma, většinou i spojený s výukou (nová figura, nový/méně obvyklý způsob použití známé figury...). Je nezodpovědné přijít tancovat až od půlky workshopu, protože to už vetšinou caller (cuer) předpokládá, že tanečníci v sále umí něco, co jim v předchozích tipech vysvětlil (to platí samozřejmě pro všechny, ale hlavně pro méně zkušené tanečníky, kteří mají větší problém se "chytit").