Historie Square a Round Dance v České a Slovenské republice

V České republice a na Slovensku mají country hudba a country tance dlouhou tradici mnoha desetiletí. Už před druhou světovou válkou se velké množství našich známých i neznámých autorů pokoušelo skládat vlastní písně. Jako inspirace jim tehdy sloužily populární americké country melodie. Díky tomu, že se stále více a více hudebních skupin a písničkářů nechalo ovlivnit tímto stylem hudby, je u nás současné době folk a country hudba velmi populární.

Současně s rozvojem country hudby vznikaly skupiny lidí, které se s většími nebo menšími úspěchy snažily tančit a mezi veřejností propagovat country tance. Jednotlivé tance se hledaly ve starých příručkách, případně dovážely ze zahraničí, mnoho tanečníků vymýšlelo i vlastní figury. Tehdy se tancovalo to, čemu se dnes v zahraničí říká Old Time Style. V druhé polovině osmdesátých let už u nás existovalo několik desítek country tanečních skupin. Zajímavé je, že už v této době se k nám na kazetách dostaly nahrávky některých square-dancingových singing-callů (například Rosalie's Boat a All My Roads). Nikdo však tehdy nedokázal rozlišit rozdíl mezi Old Time Style a moderním Square Dance (dále jen SD). Oči tehdy všem otevřela skupina Caramella se svým šéfem Jiřím "Jeffem" Vašákem, která první získala učebnici moderního SD a v létě 1988 podnikla cestu do Mnichova ke klubu Dip-n-Divers. Společně se svým callerem Tonim Sedlmayrem pak na jaře 1989 Dip-n-Divers přijeli do Prahy, aby oplatili návštěvu a podpořili snahu Caramelly učit se SD. Na začátku dalšího roku, 17. ledna 1990, pak v Mnichově dostalo 25 tanečníků z Caramelly právě od Toniho svoji první graduaci. Přestože v tomto období navštívily Československo i další kluby, patří obzvláště Dip-n-Divers za jejich práci, zcela ve smyslu myšlenky "přátelství a zábava", náš velký dík.

Poté, co Caramella zvládla Mainstream, začala představovat SD i ostatním tanečním country skupinám. Prvním SD callerem u nás se stal Jiří "Jeff" Vašák, druhým byl další člen Caramelly, Vláďa Bartoň. Už od podzimu roku 1988 se v tanečním kurzu Caramelly začala objevovat skupina lidí, zárodek pozdějšího M-Separate. Na country bále na podzim 1989 dostali od Jeffa mainstreamovou graduaci tanečníci ze dvou klubů - M-Separate Praha a Petronella Bratislava. Square dance se mezi country kluby šířil dál. Z iniciativy Jirky "Jeffa" Vašáka byla 1. září 1990 založena klubová asociace - CSAS (ještě předtím, v květnu 1990, začal rovněž z Jeffovy iniciativy vycházet ZOOM, bulletin československého square dancingu, který pak v roce 1991 převzal Jirka Rogalewicz). Smyslem CSAS bylo prezentovat square dancing u nás a podporovat nově vznikající kluby. Jeff pracoval jako prezident jeden rok, po něm byl zvolen do funkce Vlado Grežo z Petronelly Bratislava. Ten však na tuto práci neměl čas, a za jeho působení klubová asociace po několika letech zanikla.

Už v období zániku klubové asociace diskutovali mnozí lidé u nás o tom, zda má klubová asociace smysl. V posledních několika letech se objevuje hodně hlasů, které říkají, že ano. Kromě CSCTA (Československé asociace callerů a učitelů založené v roce 1992) by zde byl další subjekt, který by u nás propagoval SD. Bohužel se však až do současné doby neobjevil mezi prezidenty klubů v České a Slovenské republice nikdo, kdo by tuto myšlenku dokázal zrealizovat.

Z prvního období stojí za zmínku alespoň tři akce. V roce 1990 zorganizovala Petronella a Vlado Grežo tzv. Guinnessův country bál, který při pokusu udělat světový rekord v množství tanečníků tancujících ve stejnou chvíli na jednoho živého callera bohatě využil tehdejší rozhlasové vysílání. Pokus probíhal současně na 36 tanečních akcích ve 33 městech. Na konci května v roce 1991 zorganizovala klubová asociace společně s Caramellou na pražském Žofíně akci nazvanou Prague's Calling. Přijelo na ni 250 našich a 250 zahraničních účastníků. Vedle callerů a cuerů z Německa a USA se představilo také sedm domácích účastníků. Ve své době to byla největší akce u nás. Do třetice je nutné se zmínit o Summer Jamboree, které v roce 1992 zorganizovali M-Separate a které se pro mnohé zahraniční účastníky stalo dodnes nezapomenutelnou akcí. K úspěchu této akce přispělo také více než 1700 tanečníků. Jejich počet se pak na dlouhou dobu stal rekordní účastí na evropském Jamboree.