CALLERLAB Arrangement Charts

Na všech uvedených schématech tanečník s tečkou uprostřed představuje pána, tanečník bez tečky pak dámu.
In all figures, the dancer with a dot represents a man, while the dancer without a dot represents a lady.